O nama

Sajtom koji je pred vama želimo da vam predstavimo osnovne delatnosti ove kuće, a one su vezane za istoriju umetnosti, umetnost, istoriju kartografije, bibliofilska izdanja, izradu slika na koži, ikonopisanje i ostale srodne discipline koje nam pomažu da kroz upoznavanje starih tehnologija i njihovu obnovu bolje razumemo umetnost i primenjenu umetnost davno prošlih vremena.

Pre svega, prilikom usvajanja svakog projekta, koristimo rad stručnjaka različitih profila, počev od istoričara i istoričara umetnosti pa do kopista, kolorista i slikara, raznih umetničkih zanatlija (knjigovezaca, stolara itd), restauratora i konzervatora, dakle jedan doista širok spektar znalaca i izvodjača radova, i tek kroz njihov timski napor i zalaganje dolazimo do konačnog proizvoda: slike, knjige, karte i sl. Ili, drugim rečima, potrudili smo se da ovoj kući kao ugled, ili kao preteča, bude jedna davno zaboravljena beogradska ustanova koja je radila od 1895 - 1914. godine: SRPSKA CRTAČKO-SLIKARSKA I UMETNIČKO-ZANATSKA ŠKOLA. Ova škola je naročito dobila na značaju 1905. godine, kada ju je vodio Rista Vukanović, a u njoj predavali Marko Murat, Stojan Titelbah, Beta Vukanović, Djordje Jovanović, Dragutin Inkiostri, Božidar Nikolajević, koji su shvatili koliki je značaj primenjene umetnosti za ondašnji Beograd. Želja nam je, dakle, da tu tradiciju obnovimo.

Još nekoliko opštih napomena. Prva se odnosi na tehničke i tehnološke postupke primenjene na sve naše radove : uvek kada je to bilo moguće u potpunosti su poštovani postupci koji su bili korišćeni kod nastanka originalnog dela. To se odnosi na podloge, boje, veziva, lakove, načine opremanja i sl. (Primera radi, kao veziva za boje služili su žumance i med; zlato je lepljeno uz dodatak soka od belog luka itd) Ipak, izvesne izmene su radjene da bi se dobilo na kvalitetu, trajnosti i otpornosti materijala (npr. bilo je jako važno da se postigne otpornost na vlagu i vodu u slučajevima kada materijal nije zaštićen staklom, pa je kao pojačanje korišćeno akriličko vezivo). Dalje, sve kopije su radjene tako što su sa presnimljenih originala sa slajdova slike projektovane direktno na podlogu, pa se na taj način u punoj meri ispoštovao originalan oblik i kolorit. Promene su, praktično, izvršene samo na pojedinim slikama u formatu, najčešće tako da je format povećan. (Naravno, široko je korišćena pomoć novih tehnologija u pripremi: slajdovi, projektori, kompjuteri, razni novi alati)

Iz prethodnih redova već može da se nasluti šta je naša osnovna preokupacija -a to je izrada kopija onih kulturnoistorijskih dobara koja su nastala, najčešće, u po samo jednom primerku i koja su rasuta po čuvenim svetskim muzejima, bibliotekama, arhivima i privatnim kolekcijama, i koja su praktično nedostupna našoj, ali i svetskoj, kulturnoj javnosti.

S druge strane, ovde će biti prisutni i radovi koji su originalna umetnička ostvarenja, ali koji su uradjeni na bazi kopiranja starih tehnologija.

Na kraju, svi eksponati sa priloženih fotografija mogu da se otkupe, izuzev u slučajevima kada su deo veće izložbe na kojoj se još radi.


|O nama| Katalog | Kontakt | Kupovina | Prva strana |

Copyright © Umetnička radionica "Stare mape"; All Rights Reseved