OPSADA BEOGRADA 1521. GODINE

Anonimni Grk

1558.

(2,5 x 1, 5 m)

(Kliknite desnim dugmetom miša na sliku i onda zumirajte da vidite detalje)

Kroz svoju dugu i burnu istoriju, najpre zahvaljujući tome što je bio na putu mnogih osvajača, kultura, religija i interesa, Beograd je jedan od evropskih gradova koji su najviše bili prikazivani na starim drvorezima, bakrorezima i bakropisima, minijaturama i umetničkim slikama, uprkos tome što je u odnosu na npr. Beč, Pariz ili London bio mali i beznačajan grad. (Smatra se da je do kraja 18. veka uradjeno ne manje od 1000 različitih prikaza.)

Slika je presnimljena na slajd iz petotomne HRONIKE SULEJMANA VELIČANSTVENOG koja se čuva u Biblioteci Topkapi seraja u Carigradu. U knjizi se opisuje period turske istorije od 1520 – 1551. godine i autor joj je bio Ali Bin Amir beg Sirvani, a rukopis je završio 1558. godine.

Sama minijatura pokazuje stanje u tvrdjavi u toku napada i osvajanja: preplašena lica branitelja, trenutak kada su Turci minirali kulu Nebojšu i kada je ona eksplodirala i jedan od hroničara tog dogadjaja, Katib Mohamed, kaže: "Najveći deo ubogih djaura, koji su se zatvorili u unutrašnjost kule Nebojše, izgoreo je, neki su zajedno sa letećim kamenjem odleteli u široko nebo, a drugi se utopili u vodama Save kao faraonov narod". Na slici već može da se razlikuje donji i gornji deo grada i može da se kaže da se slika približava realnom izgledu Beograda toga vremena.

Atmosfera dočarana ovom minijaturom je kasno srednjovekovna, sa naglašenim zapadnim uticajem, pa je pretpostavka da je njen autor bio evropljanin (uz tvrdnju nekih istoričara umetnosti da je to bio jedan zarobljeni Grk kojem se danas ne zna ime).

Jedna je od najlepših minijatura Beograda svih vremena.

Originalna veličina ove iluminacije na koži je 23 x 15 cm, a ovde je uvećana oko 10 puta.

Cena slike je 3600 evra bez poreza i transporta.


|O nama| Katalog | Kontakt | Kupovina | Prva strana |

Copyright © Umetnička radionica "Stare mape"; All Rights Reseved