OPSADA BEOGRADA 1456. GODINE

Mehmed bej

1584.

(2,5 x 1,5 m)

(Kliknite desnim dugmetom miša na sliku i zumirajte da vidite detalje)Opsada Beograda 1456. godine bila je jedan od najznačajnijih dogadjaja u Evropi 15. veka i bila je slavljena kao pobeda hrišćana nad nevernicima, a Beograd je bio proglašen "bedemom hrišćanstva". Papa Kalkst III, u čast uspešne odbrane Beograda, u kalendar unosi 6. avgust kao praznik Preobraženja, a evropski i madjarski vitezovi i Srbi se proglašavaju najznačajnijim braniocima Evrope i hrišćanstva. Svakako da Turci svoj poraz pod beogradskim zidinama nisu slavili, ali su ga veoma detaljno, i rečju i slikom, opisali u rukopisnoj knjizi TURSKA HRONIKA (HUNERNAME), pisanoj oko 1580. godine na pergamentu, i slika koju predstavljamo upravo je iz te knjige. Istoričari umetnosti, na osnovu raznih indicija, tvrde da je slika završena 1584. godine i da joj je autor bio Mehmed bej – jedan od najčuvenijih turskih minijaturista toga vremena. (Ova knjiga, sa iluminacijom koja joj pripada, danas se čuva u Biblioteci Topkapi seraja u Carigradu, i bilo je potrebno mnogo umeća, snalažljivosti i sredstava da bi nam, pre više godina, njihovi bibliotekari omogućili presnimavanje na slajd)

Ceo dogadjaj, naglašeno realistički, ispričan je ovom slikom: napad Turaka na čelu sa sultanom Mehmedom Osvajačem (u centru slike, sa belim turbanom), bombardovanje opsadnim topovima, evropska vojska koja na bedemima spokojno čeka invazione trupe i, na kraju, organizovano povlačenje turske vojske (u donjem desnom uglu). Na Savi – kao uostalom i na kopnu – naslikani su brojni leševi, što autentično svedoči o žestini dugotrajnog sukoba, a na reci se vidi (oko polovine desne strane) pramac ugarskog vojnog čamca, a istorijska je činjenica da su se u grad, za sve vreme opsade, čamcima prenosile potrepštine i hrana i to je bio jedan od glavnih razloga neuspešnosti osvajanja Beograda. (Nije na odmet da ovde napomenemo da je u vremenima humanizma, renesanse i baroka bio običaj da se jednom istom slikom opiše ceo istorijski dogadjaj koji je mogao da traje nekoliko meseci, ali i više godina)

Stručnjaci tvrde da je ovo najuspelija slika Mehmed beja, od deset iz ove hronike, a karakteriše je izuzetno bogat i harmoničan kolorit, vešto predstavljanje ljudskih figura i lica, odeće i pejzaža.

U originalnoj veličini ova iluminacija na koži je 36,5 x 23 cm, a ovde je znatno uvećana, skoro sedam puta.

Cena slike je 3600 evra bez poreza i transporta.

|O nama| Katalog | Kontakt | Kupovina | Prva strana |

Copyright © Umetnička radionica "Stare mape"; All Rights Reseved