TYPUS ORBIS TERRARUM

1570.

Abraham Ortelius

(1,5 x 2,5m)


(Kliknite desnim dugmetom miša na sliku i onda zumirajte da vidite detalje)


Uz Gerharda Merkatora, čuvenog po svojoj cilindričnoj projekciji (koja je i danas najčešći vid kartografskog predstavljanja), naporedo ide i ime Abrahama Ortelijusa, tvorca prvog celovitog i modernog atlasa celog sveta: TYPUS ORBIS TERRARUM, izdatog prvi put 1570. godine i preštampanog preko 40 puta do kraja 16. veka, zahvaljujući kojem ga je španski kralj Filip Drugi imenovao svojim kraljevskim kartografom. (Usput, period od 1570 – 1670. godine označen je u istoriji kartografije kao vek atlasa) Karta koju ovde donosimo reprodukovana je iz prvog izdanja ovog atlasa i bila je radjena tehnikom bakroreza na papiru, posle čega je bila ručno kolorisana. (Oko primerka, koji je ovde reprodukovan, postoje odredjena sporenja u pogledu datiranja: neki autori tvrde da je ovaj original nastao šest godina ranije, dakle 1564. godine. Mi smo se ipak opredelili za 1570. godinu, koja je nesporna, jer se u njoj pojavio ceo odštampan atlas)

U skladu sa vremenom u kom je nastala, na karti su razdvojene Severna Amerika i Mongolija, a Australija se i dalje imenuje kao "nepoznata zemlja".

I po vremenu kada je nastala, ali i stilski, ova karta pripada krugu renesansnih karata i, istovremeno, jedna je od najlepših karata celog sveta iz ovog perioda.

Kartu smo uradili na koži (iako je original bio na papiru) iz dva osnovna razloga: prvi je taj što smo, u materijalu, želeli da je izjednačimo sa ostalima, a drugi je sadržan u činjenici da je vrednost ove karte u umetničkom i kartografskom smislu toliko velika da smo smatrali da je treba "ovekovečiti" kožom kao daleko vrednijom i trajnijom podlogom.

Ram za ovu kartu je još uvek u izradi.

Cena karte je 3800 evra bez poreza i bez troškova transporta.


|O nama| Katalog | Kontakt | Kupovina | Prva strana |

Copyright © Umetnička radionica "Stare mape"; All Rights Reseved