KARTA INDIJSKOG OKEANA

Lopo Homem, Pedro Rajnel, Horhe Rajnel

1519.

(2,5 x 1,5m)

(Kliknite desnim dugmetom miša na sliku i onda zumirajte da vidite detalje)

Istoričari umetnosti, koji se bave istorijom kartografije, smatraju da je ovo najlepša pomorska karta celokupne renesansne kartografije. Karta je sastavni deo Atlasa Miler (Miller) koji se danas čuva u Nacionalnoj biblioteci u Parizu.

Naručilac Atlasa je bio portugalski kralj Manuel I, a pretpostavlja se da je ovu unikatnu i vrednu knjigu želeo da pokloni Fransoa I (François I), vladaru Francuske, njegovom tadašnjem savezniku u borbi protiv Karlosa V (Carlos V), Habsburškog vladara rimo-katoličkog i španskog carstva. Naime, posle nacionalno orijentisane politike Portugalije, na čelu sa Manuelom I, dolazi do euforije zbog otkrića novih pomorskih puteva – pre svega do Indije – i Portugalci žele da uspostave sve svoje trgovačke interese, sa naznačenim verskim karakterom širenja hrišćanske dominacije na račun Turaka, Arapa, Indusa i ostalih "nevernika" Istoka. A upravo to je i prouzrokovalo naručivanje ovog atlasa i, posebno, ove karte Indije: kako su istraživački uspesi Portugalaca trebali da dobiju široku medjunarodnu podršku hrišćanskog sveta i Svete stolice, na karti su posebno istaknuti elementi koji čine prepreku osvajanju – dobro utvrdjeni gradovi u kopnu (u kontrastu bele boje) i brojni ratni brodovi Arabljana i Turaka na moru "koji predstavljaju stalnu pretnju slobodnoj trgovini".

Zadatak da se napravi Atlas dat je Lopo Homemu, Pedru Rajnelu (Reinel,Reineis) i Horhe (Jorge) Rajnelu, koji su postavili kriterijume kraljevske kartografije, a ornamentika i dekoracija povereni su Gregorio Lopezu, vrsnom minijaturisti toga doba. (Drugi autori misle da je slikar-minijaturista bio Antonio de Holanda) U kartografskom smislu. Karta ima izrazito nautički karakter – jer je trebala da služi pomorcima – a inspirisana je pomorskim otkrićima u periodu od 1498. do 1515. Vaska de Game, Alvara Kabrala (Cabral), Koelha (Coelho) i Albukverkva (Albuquerque). Karta pripada majorkanskoj, katalonskoj školi, kojoj je odlika da bogato prikazuje i kopno (nasuprot Italijanima, koji su prikazivali samo ostrva i obale).

Još jedna stvar izdvaja ovu kartu u odnosu na sve druge, a to je bogatstvo prikazanog životinjskog sveta: lav, nosorog, slonovi, kamile, konj i ptice, ali i mnogobrojno tropsko rastinje, na prvom mestu palme, u punoj meri su dočaravali ondašnjim Evropljanima svu egzotiku tog bajkovitog sveta. Na karti, naročito u načinu prikazivanja ostrva, dominantan je istočnjački uticaj.

Original karte je bio uradjen na koži formata 415 x 590 mm.

Ram je napravljen od drveta sa intarzijom u furniru i koži.

Kartu je radilo petoro ljudi, a rad je trajao više od šest meseci.

Cena karte je 5800 evra bez poreza i transporta.

|O nama| Katalog | Kontakt | Kupovina | Prva strana |

Copyright © Umetnička radionica "Stare mape"; All Rights Reseved